Slöjd i en digital skola

Antologin är här! Den är vid detta laget lusläst från pärm till pärm, i synnerhet det egna kapitlet. Så overkligt, men spännande och fantastiskt roligt. Boken är grym, den håller måttet, vilka skribenter! Stolt. Lite oroligt har det också varit inför boksläppet…. Skulle jag bli nöjd med den egna insatsen? Kommer min text att hålla för den egna kritiska granskningen?Kan jag landa nöjd i den vinkel och riktning texten tog under den mer än ett år långa processen från idé till färdig ”produkt”?

Som med allt skapande har det varit perioder när jag varit nära att ge upp. Orden har trilskats och sammanhanget har tyckts gått förlorat. Det har dock hela tiden vänt, och trots att innehållet är långt från den idé och tanke jag hade från början, kan jag se att det har sin plats i antologins hela kontext. De olika kapitlen kompletterar varandra fint, men utan att ha hela bilden under skrivprocessen var det inte helt lätt att vila tryggt i att resultatet skulle bli bra.

När jag nu, snart två månader efter utgivning, läser igen, kommer ett driv att dela med mig av min ursprungliga tanke. Att på något forum i någon form prata om de konkreta exempel på lärande för att utveckla digital kompetens som inte fick plats. I kapitlet ligger fokus på ”att”, inte så mycket på ”hur och varför”. Dessa aspekter synliggörs i andra kapitel, men då inte utifrån den övergripande slöjdmiljö och kopplingen till meningsfullhet genom samverkan som mina erfarenheter utgår ifrån.

Så.
På vilket sätt ska jag dela? Tankar fanns ju redan från början, i starten av denna blogg, att använda ytan att synliggöra ”slöjd i skaparverkstan enligt mig” på:)

Kanske är det så det får bli. Liksom Skapande i slöjd med digitala material ”the extended version”.

Vi kör!

Antologin finns att köpa här på Lärarförlaget

Boken har även en facebookgrupp ”Slöjd i en digital skola” för delande av tankar kunskaper och förmågor inom slöjd och digitalisering

Intervju på www.slojdlararportalen.se med bokens redaktör Martina Rylander Lundström finns att läsa här


Prenumerera på nya blogginlägg

20/100 Digitalt (Fo)rum för alla!

Så glad att gruppen ”Nationellt resurscentrum för digital kompetens” har fått fart och medlemmar. 50 just nu:) Väldigt roligt, kanske att det faktiskt finns ett utrymme för detta, trots mängden befintliga grupper!

Välkomna alla som gått med hittills! Nu hjälps vi åt att dela roliga, kloka, kluriga, magiska erfarenheter och eskapader! Det är absolut inte bara jag  som ska lägga upp länkar. Det är vi alla tillsammans. Alla! Så kör igång.
En tanke kring nåbarhet är att försöka tagga så tydligt som möjligt. Tar tacksamt emot tips kring detta!

Mina tankar har fortsatt på temat att kanske göra det hela till en blogg. Tanken har växt och tagit form, och jag har funnit fler fördelar med att nå fler.

Digital kompetens är inte något för bara några få. Det ska ut på bred front i skolorna och det är något som rör alla. Även föräldrar och världen utanför skolans rum. ”Ett rum för alla” tanken blir bättre och bättre, och jag ser nu en vinst med gruppen som länk till föräldrar för att visa på vad hur och varför detta med att utveckla ”adekvat digital kompetens” hos alla elever är så viktigt.

De flesta forum riktar sig oftast till specifika målgrupper, och det kan vara svårt att både hitta till och känna sig bekväm i många av dem. Speciellt om man inte jobbar i skolan. Här blir ett övergripande forum en öppning för många att dela tankar, funderingar och erfarenheter. För mig innebär detta att möjligheter till inflytande ökar och att kompetenser och förmågor är det som får spela roll och komma i första rummet. Inflytande för elever, inflytande för omvärld, kollegialt inflytande. Tiden går fort och 2018 är snart här. Med ökad kunskap och förståelse ökar möjligheterna att lyckas

Då är vi en god bit på väg.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

18/100 Nu levlar vi digital kompetens tillsammans!

Det där med att få idéer är en tillgång!

Ibland lämnar de inte tankarna, de vill inte ge sig. Då är det bästa man kan göra att bara göra! Se vart det bär och om det bär.

Så var det med tanken på ett nationellt forum för digital kompetens. Den tanken ville inte ge sig. Länge har frustrationen funnits hos mig att alla de fantastiska och goda exempel och erfarenheter som delas i olika forum här på nätet många gånger missar de mottagare som behöver inspirationen allra mest, bara för att vi alla håller oss inom traditionella ämnesgrupperingar som musik, slöjd, teknik, svenska,  eller specifika områden som bedömning, ikt, ämnessamverkan, makerkultur mfl, eller befattningar som förstelärare, ikt-pedagog, rektor mfl.

Jag saknar ett forum där all digital kompetens delas fritt, gärna taggad så att den går att återfinna.

Det har lett till att jag nu skapat gruppen ”Nationellt resurscentrum för digital kompetens ” på Facebook. Nu gäller det att dela brett och skapa intresse för de möjligheter till kollegilt lärande som kan bli vinsten.

Jag tänker mig att alla ska ha möjlighet att dela tankar och exempel. Det finns inte någon befattning man ska ha för att få bidra, inte heller en viss ämneskompetens, att jobba i skolan är inte heller ett krav. Ett krav är dock att du som delar gör det i syfte att lyfta andra och att visa på möjligheter med olika material, metoder, tekniker och media inom digitaliseringens alla hörn i skolan.

Mer info om gruppen finns på Fb-sidan här.

Jag är tacksam och glad om du som läser går med i gruppen eller tipsar andra om att den finns. Vi behöver alla samlade kunskaper, förmågor och krafter när vi nu får nya riktlinjer i läroplanen kring digital kompetens.

Funderar i förlängningen kring att skapa en stafettblogg, eller liknande, där alla som vill dela med sig får en användare att dela utifrån. Skola365 är ett gott exempel på hur det kan fungera. Det kan bli en plattform för olika typer av digital kompetens som lättare går att söka, och där även föreningar, företag, utbildningar med koppling till digitalt lärande och kompetens kan nås.

Återkoppla gärna. Vad tycker du?

Så, plats för nya idéer!


Prenumerera på nya blogginlägg

12/100 Syfte och mål?

Dags att börja smalna av syftet med denna blogg! Vad ska hamna i flödet och vad ska landa som inspiration under flikar och taggar? Har ju en vild idé om att försöka få till något bloggboksaktigt, det är där det blir lite luddigt!

Har en känsla att det får bli ett par huvudteman, ex förhållningssätt, drivkraft, värde, kreativitet, motivation, styrkor. Det räcker nog så! Att helt enkelt börja nysta i någon ände för att skapa delarna till helheten bit för bit.

Det här projektet aktualiserades igen i veckan som gick. Jag besökte skolan jag lämnade föra sommaren för att se och uppleva skolans årliga tradition, en egen Melodifestival. Ett absolut helt makalöst evenemang/arrangemang som genomförts under 13 år i rad. Ett stolt exempel på hur tillit och uppbyggd hög förväntan faktiskt kan skapa underverk. Förutsättningarna att organisera för denna typ av lärande krymper dock, trots att Lgr11 genomsyras av riktlinjer för undervisning och lärande i dessa former.

Att ha varit med om och haft möjlighet att bidra till lärande som byggt på tillit till elevernas kompetens och förmåga att vara en del av planering, genomförande och värdering är en erfarenhet som är svår att toppa för mig. Drivs av önskan att dela med mig av det stora i att arbeta på detta sätt tillsammans med elever, kollegor och omvärld.

Det börjar med mod, tillit och passion!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

7/100 Ny avhandling om slöjd

I veckan blev jag tipsad om denna nya uppstats om slöjd, ”Vad, hur och varför i slöjdämnet? Textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen, av Åsa Jeansson. Har läst. Den är mycket bra, om än riktigt obehaglig. Den visar det som vi säkert är många som har haft en stark känsla av. Nämligen att lärare gör som de alltid har gjort. Av hävd och tradition, eller för att de tycker att det är det bästa sättet.

Läs den här

Glimtar från texten dyker upp i mina tankar i alla möjliga sammanhang och jag ser det som allt viktigare att olika ämnesgrupper möts och lär av varaandras förhållningssätt och metoder i undervisningen utifrån den värld vi faktiskt ska försöka rusta eleverna för. Hit hör inte enbart tradition och gammal vana, hit hör ett stort mått mod att förändra och öppna upp för nya sätt att lära och att trampa upp ett gäng nya stigar mot framtiden.


Prenumerera på nya blogginlägg

6/100 Att brinna för det man gör!

Nu finns katalogen med vårens nyheter från Lärarförlaget ute. Så nyfiken på boken som kommer senare i vår om Slöjd i en digital skola.

Stolt, glad och tacksam över att vara med som en av kapitelskrivarna, har svårt att greppa det, men det är fantastiskt roligt att få möjlighet att inspirera.

Detta är bakgrunden till mitt tankesamlande här på bloggen, önskan att göra de läranderesor jag gjort tillsammans med eleverna rättvisa genom att berätta hur stort lärande kan vara med eleven som motor:)


Prenumerera på nya blogginlägg