20/100 Digitalt (Fo)rum för alla!

Så glad att gruppen ”Nationellt resurscentrum för digital kompetens” har fått fart och medlemmar. 50 just nu:) Väldigt roligt, kanske att det faktiskt finns ett utrymme för detta, trots mängden befintliga grupper!

Välkomna alla som gått med hittills! Nu hjälps vi åt att dela roliga, kloka, kluriga, magiska erfarenheter och eskapader! Det är absolut inte bara jag  som ska lägga upp länkar. Det är vi alla tillsammans. Alla! Så kör igång.
En tanke kring nåbarhet är att försöka tagga så tydligt som möjligt. Tar tacksamt emot tips kring detta!

Mina tankar har fortsatt på temat att kanske göra det hela till en blogg. Tanken har växt och tagit form, och jag har funnit fler fördelar med att nå fler.

Digital kompetens är inte något för bara några få. Det ska ut på bred front i skolorna och det är något som rör alla. Även föräldrar och världen utanför skolans rum. ”Ett rum för alla” tanken blir bättre och bättre, och jag ser nu en vinst med gruppen som länk till föräldrar för att visa på vad hur och varför detta med att utveckla ”adekvat digital kompetens” hos alla elever är så viktigt.

De flesta forum riktar sig oftast till specifika målgrupper, och det kan vara svårt att både hitta till och känna sig bekväm i många av dem. Speciellt om man inte jobbar i skolan. Här blir ett övergripande forum en öppning för många att dela tankar, funderingar och erfarenheter. För mig innebär detta att möjligheter till inflytande ökar och att kompetenser och förmågor är det som får spela roll och komma i första rummet. Inflytande för elever, inflytande för omvärld, kollegialt inflytande. Tiden går fort och 2018 är snart här. Med ökad kunskap och förståelse ökar möjligheterna att lyckas

Då är vi en god bit på väg.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

18/100 Nu levlar vi digital kompetens tillsammans!

Det där med att få idéer är en tillgång!

Ibland lämnar de inte tankarna, de vill inte ge sig. Då är det bästa man kan göra att bara göra! Se vart det bär och om det bär.

Så var det med tanken på ett nationellt forum för digital kompetens. Den tanken ville inte ge sig. Länge har frustrationen funnits hos mig att alla de fantastiska och goda exempel och erfarenheter som delas i olika forum här på nätet många gånger missar de mottagare som behöver inspirationen allra mest, bara för att vi alla håller oss inom traditionella ämnesgrupperingar som musik, slöjd, teknik, svenska,  eller specifika områden som bedömning, ikt, ämnessamverkan, makerkultur mfl, eller befattningar som förstelärare, ikt-pedagog, rektor mfl.

Jag saknar ett forum där all digital kompetens delas fritt, gärna taggad så att den går att återfinna.

Det har lett till att jag nu skapat gruppen ”Nationellt resurscentrum för digital kompetens ” på Facebook. Nu gäller det att dela brett och skapa intresse för de möjligheter till kollegilt lärande som kan bli vinsten.

Jag tänker mig att alla ska ha möjlighet att dela tankar och exempel. Det finns inte någon befattning man ska ha för att få bidra, inte heller en viss ämneskompetens, att jobba i skolan är inte heller ett krav. Ett krav är dock att du som delar gör det i syfte att lyfta andra och att visa på möjligheter med olika material, metoder, tekniker och media inom digitaliseringens alla hörn i skolan.

Mer info om gruppen finns på Fb-sidan här.

Jag är tacksam och glad om du som läser går med i gruppen eller tipsar andra om att den finns. Vi behöver alla samlade kunskaper, förmågor och krafter när vi nu får nya riktlinjer i läroplanen kring digital kompetens.

Funderar i förlängningen kring att skapa en stafettblogg, eller liknande, där alla som vill dela med sig får en användare att dela utifrån. Skola365 är ett gott exempel på hur det kan fungera. Det kan bli en plattform för olika typer av digital kompetens som lättare går att söka, och där även föreningar, företag, utbildningar med koppling till digitalt lärande och kompetens kan nås.

Återkoppla gärna. Vad tycker du?

Så, plats för nya idéer!


Prenumerera på nya blogginlägg