12/100 Syfte och mål?

Dags att börja smalna av syftet med denna blogg! Vad ska hamna i flödet och vad ska landa som inspiration under flikar och taggar? Har ju en vild idé om att försöka få till något bloggboksaktigt, det är där det blir lite luddigt!

Har en känsla att det får bli ett par huvudteman, ex förhållningssätt, drivkraft, värde, kreativitet, motivation, styrkor. Det räcker nog så! Att helt enkelt börja nysta i någon ände för att skapa delarna till helheten bit för bit.

Det här projektet aktualiserades igen i veckan som gick. Jag besökte skolan jag lämnade föra sommaren för att se och uppleva skolans årliga tradition, en egen Melodifestival. Ett absolut helt makalöst evenemang/arrangemang som genomförts under 13 år i rad. Ett stolt exempel på hur tillit och uppbyggd hög förväntan faktiskt kan skapa underverk. Förutsättningarna att organisera för denna typ av lärande krymper dock, trots att Lgr11 genomsyras av riktlinjer för undervisning och lärande i dessa former.

Att ha varit med om och haft möjlighet att bidra till lärande som byggt på tillit till elevernas kompetens och förmåga att vara en del av planering, genomförande och värdering är en erfarenhet som är svår att toppa för mig. Drivs av önskan att dela med mig av det stora i att arbeta på detta sätt tillsammans med elever, kollegor och omvärld.

Det börjar med mod, tillit och passion!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

7/100 Ny avhandling om slöjd

I veckan blev jag tipsad om denna nya uppstats om slöjd, ”Vad, hur och varför i slöjdämnet? Textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen, av Åsa Jeansson. Har läst. Den är mycket bra, om än riktigt obehaglig. Den visar det som vi säkert är många som har haft en stark känsla av. Nämligen att lärare gör som de alltid har gjort. Av hävd och tradition, eller för att de tycker att det är det bästa sättet.

Läs den här

Glimtar från texten dyker upp i mina tankar i alla möjliga sammanhang och jag ser det som allt viktigare att olika ämnesgrupper möts och lär av varaandras förhållningssätt och metoder i undervisningen utifrån den värld vi faktiskt ska försöka rusta eleverna för. Hit hör inte enbart tradition och gammal vana, hit hör ett stort mått mod att förändra och öppna upp för nya sätt att lära och att trampa upp ett gäng nya stigar mot framtiden.


Prenumerera på nya blogginlägg

002 Dela!

Det senaste året har jag kämpat med ett kapitel till en antologi om slöjd, ”Slöjd i en digital skola”, på inbjudan av Martina Rylander Lundström, redaktör. En spännande och fantastiskt möjlighet att dela erfarenhet, men också en period av mycket vånda i skrivandet.

Jag har inte skrivit något längre tidigare. Några artiklar, blogginlägg och utvecklings-/projektarbeten och så en väldig mängd tematiska planeringar mfl i skolsammanhang. Nytt har det varit och mycket, mycket svårt att smalna av och fokusera på just digitalisering. Hela tiden har entreprenöriellt lärande, montessoripedagogik och makerkultur kämpat om teckenutrymmet och jag har hela tiden fått hålla detta kort av utrymmesskäl. Svårt! De är ju alla lika viktiga delar av samma helhet, tillsammans med digitala verktyg, media och material. Ett kapitel har det blivit och tillsammans med ytterligare nio kapitel av andra skribenter kommer boken ut på Lärarförlaget under våren -17.

Hela tiden har jag haft en tanke i bakhuvudet om att ge alla delar utrymme i någon annan form, men, vilken? Vis av erfarenheten från tidigare års blogg 100 vet jag hur svårt jag har att engagera mig i bloggformen, så det har inte varit första alternativet. Tyvärr har det väl inte funnits något annat alternativ heller, som varit tillräckligt trovärdigt:) Kanske skulle det ändå gå att bygga någon form av struktur här! Definitivt värt ett försök.

Historien som vill berättas kommer ur den skaparmiljö som varit min, kollegors och elevers test och utvecklingsarena för många mer eller mindre omöjliga, fantastiska projekt i slöjd, bild, teknik kombinerat med ämnen och områden. Exempel på vad som gjort denna miljö så speciell och unik ( elevernas beskrivning) kan vara värda att dela.


Prenumerera på nya blogginlägg