Slöjd i en digital skola

Antologin är här! Den är vid detta laget lusläst från pärm till pärm, i synnerhet det egna kapitlet. Så overkligt, men spännande och fantastiskt roligt. Boken är grym, den håller måttet, vilka skribenter! Stolt. Lite oroligt har det också varit inför boksläppet…. Skulle jag bli nöjd med den egna insatsen? Kommer min text att hålla för den egna kritiska granskningen?Kan jag landa nöjd i den vinkel och riktning texten tog under den mer än ett år långa processen från idé till färdig ”produkt”?

Som med allt skapande har det varit perioder när jag varit nära att ge upp. Orden har trilskats och sammanhanget har tyckts gått förlorat. Det har dock hela tiden vänt, och trots att innehållet är långt från den idé och tanke jag hade från början, kan jag se att det har sin plats i antologins hela kontext. De olika kapitlen kompletterar varandra fint, men utan att ha hela bilden under skrivprocessen var det inte helt lätt att vila tryggt i att resultatet skulle bli bra.

När jag nu, snart två månader efter utgivning, läser igen, kommer ett driv att dela med mig av min ursprungliga tanke. Att på något forum i någon form prata om de konkreta exempel på lärande för att utveckla digital kompetens som inte fick plats. I kapitlet ligger fokus på ”att”, inte så mycket på ”hur och varför”. Dessa aspekter synliggörs i andra kapitel, men då inte utifrån den övergripande slöjdmiljö och kopplingen till meningsfullhet genom samverkan som mina erfarenheter utgår ifrån.

Så.
På vilket sätt ska jag dela? Tankar fanns ju redan från början, i starten av denna blogg, att använda ytan att synliggöra ”slöjd i skaparverkstan enligt mig” på:)

Kanske är det så det får bli. Liksom Skapande i slöjd med digitala material ”the extended version”.

Vi kör!

Antologin finns att köpa här på Lärarförlaget

Boken har även en facebookgrupp ”Slöjd i en digital skola” för delande av tankar kunskaper och förmågor inom slöjd och digitalisering

Intervju på www.slojdlararportalen.se med bokens redaktör Martina Rylander Lundström finns att läsa här


Prenumerera på nya blogginlägg