Avsiktsförklaring OMS

2015-03-23
Onsala Montessoriskola

 

Avsiktsförklaring – för deltagande i projektet Makerspace i skolan

Onsala Montessoriskola är en föräldra- och personalägd skola med ca 180 elever i åldersgruppen 6-16 år. Detta ger goda förutsättningar för att skapa en trygg miljö där alla elever och all personal känner varandra och tar ansvar för, och respektera varandra. Det är grunden för att kunna utveckla kunskap. Kunskap, Kreativitet, Trygghet är Onsala Montessoriskolas tre grundpelare. Med den lilla skolans möjligheter, en flexibel organisation och lärmiljö, kan Onsala Montessoriskola bidra till utformning och utveckling av Makerspace i skolan genom att snabbt gå från idé till handling.

Vi har idag en skapandeverkstad/slöjdmiljö som innefattar många material och tekniker i lokaler med möjlighet att integrera de flesta ämnen. Detta är en stor tillgång i arbetet att skapa rum för lärande med dagens och morgondagens teknik. Vi arbetar aktivt för att vidga slöjdbegreppet till att omfatta data/programmering, men framför allt vill vi se digital teknik genomsyra alla ämnen och allt lärande.

Med deltagande i projektet vill vi bidra med en dynamisk testmiljö där vi på vår skola har ett inarbetat och bra fungerande samarbete mellan elever, personal, föräldrar och andra knutna till vår verksamhet. Det är ett stort engagemang och nyfikenhet på utveckling och förändring av skolans verksamhet inom detta område. Vi vill genom vårt deltagande bidra till utformning av en modell för digitalisering i skolan samt skapa nätverk och samverkan mellan skolor och andra intresseorganisationer.

Vi bidrar till projektet med vår kompetens kring lärande och pedagogik, samt skolans resurser såsom personal, elever och engagerade föräldrar. Detta samarbete ger ett forum som kan skapa unika förutsättningar för framtagning av riktlinjer och modeller kring hur digitalisering av skolan kan genomföras.