Utvecklingen mot digital slöjd tar fart på OMS

Med start hösten 2015 och under tre år framåt är Onsala Montessoriskola med i det statliga Vinnova-projektet ”digitalisering för framtidens skola”, framöver benämnt #Makerskola.

För OMS del innebär detta att delta i testbäddsverksamhet tillsammans med andra projektpater i landet för att testa och arbeta fram strukturer och praktiska förhållningssätt till digitala media, redskap, verktyg, material i skolan och hur vi kan arbeta med detta på ett sätt som motiverar och bygger de framtidskompetenser som behövs för att rusta våra unga för ett demokratiskt samhälle som producenter, inte bara konsumenter.

Lite OMS-historik

Våren och sommaren -14 cirkulerar ”maker”-begreppet allt mer i sociala media. Vetenskapsfestivalen har Makeraktiviteter i Nordstan, Gbg, och som engagerad, nyfiken skapare är jag där och blir inspirerad av tekniken och materialet. Interactive Institute är arrangör.

Tankar gror under början av höstterminen hur vi på skolan ska kunna ge elever möjlighet att testa på digitala material och programmering och genom en engagerad förälder kommer jag återigen i kontakt med Interactive Institute. Nu i form av ”Dataslöjd i Makerspace” i Dataföreningens regi. Workshops i digitalt skapande med Scratch (programmering), MaKey MaKey och Arduino. Lånar elev och deltar i workshop tillsammans med elev och förälder och vipps har en ny era slöjd sett dagens ljus.