Om – Skapande i slöjd…..

Kapitlet ”Skapande i slöjd med digitala material” i antologin Slöjd i en digital skola, utgår från fem rubriker
– Gränsöverskridande material
– Slöjd finns i alla ämnen
– Mentala och fysiska rum för skapande
– Ett entreprenöriellt värdeskapande förhållingssätt
– Ett ständigt lärande

Ser man bara till dessa rubriker kan det tyckas som om den digitala biten kommer i andra hand, men, utan de grundläggande förutsättningar rubrikerna står för hamnar möjligheterna att lära digital kompetens om /av /med och genom slöjd vid sidan av sin meningsskapande kontext.

Jag tänker att det jag vill försöka förmedla i kommande ”bloggavsnitt” är hur, vad och varför kring det digitala lärande som gestaltat sig i den skaparverkstad och det ”skaparmindset” jag byggt upp, utvecklat och arbetat i mellan 2002-2015. Grunden för att väva in digitalt material och lärande i slöjden finns i det klimat för skapande med alla material,sinnen och ämnen som grundlades med start 2002. Hur organisering och ledning inverkar, påverkar och spelar roll är också centralt för om lärande i denna form kommer till sin rätt, så det perspektivet kommer att löpa som en röd tråd genom materialet.