Antologi: Skapande i slöjd….. Fördjupat material

Fördjupat material till mitt kapitel i boken Slöjd i en digital skola, Lärarförlaget 2017.

Innehåll
– Om – Skapande i slöjd….
– Att arbeta gränsöverskridande.
– Med eleven och lärande i centrum – Montessori, Dewey, Vygotskij.
– Alla ämnen finns i slöjd
– Mindset
– Ett entreprenöriellt värdeskapande förhållningssätt
– Lära tillsammans med elever, kollegor i samklang med omvärld