Att arbeta gränsöverskridande

(Denna text är under arbete, 20180215)

Gränsöverskridande?
Hur?
Vilka gränser?
Varför ska man göra det?
Förankring i slöjdens kursplan?
Vinner man något?
Var kommer eleven och lärandet in?
Ämnesintegration?

Ja, frågorna kan vara många och det första steget i att utveckla en gränsöverskridande undervisning är att ställa frågorna. Då finns öppenheten och nyfikenheten att söka svar 🙂 Börjar man tänka i frågor dyker svar snart upp!

Bakom ett gränsöverskridande arbete, både vad gäller material, kunskapsinnehåll och miljö, finns organisation och ledarskap som främjar samarbete, bygger på tillit och är flexibelt i tid och rum. För att jag och du ska vilja, våga och kunna utmana normer och traditioner tillsammans med elever och kollegor i samverkan med omvärlden, är vi beroende av frihet inom givna, inte alltför snäva ramar. För mig har det varit viktigt med utrymme att prova olika tillvägagångssätt och upplägg, för att själv kunna göra precis det vi förväntar oss att eleverna ska göra genom arbetsprocessen: utveckla idéer, överväga olika möjligheter, framställa/agera och värdera resultatet.  Detta har gjort att jag befinner mig i en ständig designprocess. En didaktisk designprocess där de förändringar som görs i undervisningsupplägg hela tiden utvärderas och analyseras utifrån det som uppnås i form av lärande (kunskaper och förmågor).

Att arbeta på detta sätt med undervisningen i slöjd började för mig med det ämnesintegrerade, tematiska arbetssätt som utvecklades i det kollegium jag var en del av 2001-2015, en f-9 Montessoriskola. Det lilla formatet och korta beslutsvägar spelade en stor roll för möjligheten att forma undervisningen tillsammans med eleverna, men just tilliten från ledningen till vår förmåga att arbeta utforskande i ständig förändring upplever jag idag som det mest avgörande för det vi lyckades uppnå- ett gränsöverskridande förhållnings- och arbetssätt.

Med styrkan av ett gemensamt upplägg att luta undervisning emot och förankrad i Montessoripedagogik och en konstruktivistisk syn på lärande som något vi skapar tillsammans, har det varit naturligt att erbjuda material- och ämnesöverskridande undervisning i slöjd. Hur uppgifter och planering har lagts upp, tänker jag det blir bättre att återkomma till senare, tillsammans med entreprenöriellt  och värdeskapande lärande, men kortfattat ser jag detta som grundläggande förutsättningar :

  • Mod! Både i ledning och kollegium som helhet.
  • Vilja! Att utvecklas tillsammans med andra
  • Tid! Att lära, undersöka, skapa
  • Ytor! För möten. Både digitala och fysiska.
  • Möjlighet! Att jobba i en gemensam arbetsprocess
  • Flexibilitet! Att ge förutsättningar för det oväntade.
  • Magi! Att få alla ögon att glittra av energi nyfikenhet och engagemang!
  • Ansvar! Att axla arbete och utveckling gemensamt
  • Tydlighet!