Slöjd levlar lärandet

2013 gick jag en kurs i slöjddidaktik och den har utvecklat och inspirerat på mång olika plan. Främst ligger bedömning, förhållningssätt och lärande om, i, med och genom slöjd.
Jag brinner för att skapa lärandemiljö som helt och fullt utgår från varje elev och genom kursen fick jag med mig många redskap för att utveckla detta vidare. Jag blev också stärkt i mitt förhållningssätt och i att den ingång jag ser att slöjden har till lärande i de flesta andra ämnen är väl förankrad i kursplanens tankar och riktlinjer. Tack vare detta fick jag förnyad kraft att fortsätta utveckla slöjd, design, teknik, bild, språk mm kopplat till större områden i ett ämnesintegrerat sätt att arbeta. Jag arbetar nu än mer envetet (om det nu är möjligt) för att sätta slöjdens arbets-/förhållningssätt på kartan genom att ständigt söka skapa förutsättningar för och bjuda in till mer flexibla estetiska lärmiljöer.
Den forskning vi tog del av i kursen, ex Kommunikation i skolans slöjdpraktik, M Johansson 2008 och Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen, P Hasselskog 2010 gav mig tankespjärn i mitt eget förhållningssätt och jag observerade mig själv, mina motiv och mitt agerande i relation till vad eleverna får möjlighet att lära. Det har gjort att jag nu ger mer utrymme för lärande elev – elev, och att jag har blivit än tydligare med att jag inte har alla svar utan att kunskap kan ges och sökas av alla utifrån kunskap och förmåga. Detta i kombination med tydligare uttalade mål med undervisningen ser jag skapar större möjlighet till lärande mer anpassat efter den egna önskan och utvecklingen.
Att koppla slöjd till IT, teknik och design har fick
ett tydligare fokus genom att elever med olika förutsättningar ska ges möjlighet att uttrycka sin kunskap och förmåga på olika sätt (Lgr11). Det innebär att inga sätt att visa sin kunskap är fel, och är en utmaning i uppfinningsrikedom. Det är fortfarande idag svårt att få förståelse för att elever växer i lärandet med hjälp av digitala media i slöjden. Det finns mycket att göra här! Ett arbete som utvecklar det kollegiala lärandet och öppnar dörrar både mellan lokaler och människor. Inte alltid lätt, men nödvändigt anser jag.
Något jag också tog med mig är bredden av olika förutsättningar och utgångspunkter hos oss slöjdlärare idag. Likvärdighetsbegreppet har vidgats och fokus i undervisningen ligger nu i att göra handlingskraftiga, modiga, fingerfärdiga människor som vågar och framför allt vill använda sin förmåga och kunskap på alla de olika sätt som framtiden kan komma att behöva/kräva. Även här stärktes jag i mitt kunnande att ta diskussioner i kollegiet, med elever och i andra sammanhang där kravet på likvärdighet i bemärkelse att alla ska göra lika kan dyka upp. En skön känsla;-)
Ser behov av att mötas och bolla slöjdfrågor över skolgränser som något jag nu liksom 2013 vill ta tag i för att utveckla och utvecklas.