Slöjd i en digital skola

Antologin är här! Den är vid detta laget lusläst från pärm till pärm, i synnerhet det egna kapitlet. Så overkligt, men spännande och fantastiskt roligt. Boken är grym, den håller måttet, vilka skribenter! Stolt. Lite oroligt har det också varit inför boksläppet…. Skulle jag bli nöjd med den egna insatsen? Kommer min text att hålla för den egna kritiska granskningen?Kan jag landa nöjd i den vinkel och riktning texten tog under den mer än ett år långa processen från idé till färdig ”produkt”?

Som med allt skapande har det varit perioder när jag varit nära att ge upp. Orden har trilskats och sammanhanget har tyckts gått förlorat. Det har dock hela tiden vänt, och trots att innehållet är långt från den idé och tanke jag hade från början, kan jag se att det har sin plats i antologins hela kontext. De olika kapitlen kompletterar varandra fint, men utan att ha hela bilden under skrivprocessen var det inte helt lätt att vila tryggt i att resultatet skulle bli bra.

När jag nu, snart två månader efter utgivning, läser igen, kommer ett driv att dela med mig av min ursprungliga tanke. Att på något forum i någon form prata om de konkreta exempel på lärande för att utveckla digital kompetens som inte fick plats. I kapitlet ligger fokus på ”att”, inte så mycket på ”hur och varför”. Dessa aspekter synliggörs i andra kapitel, men då inte utifrån den övergripande slöjdmiljö och kopplingen till meningsfullhet genom samverkan som mina erfarenheter utgår ifrån.

Så.
På vilket sätt ska jag dela? Tankar fanns ju redan från början, i starten av denna blogg, att använda ytan att synliggöra ”slöjd i skaparverkstan enligt mig” på:)

Kanske är det så det får bli. Liksom Skapande i slöjd med digitala material ”the extended version”.

Vi kör!

Antologin finns att köpa här på Lärarförlaget

Boken har även en facebookgrupp ”Slöjd i en digital skola” för delande av tankar kunskaper och förmågor inom slöjd och digitalisering

Intervju på www.slojdlararportalen.se med bokens redaktör Martina Rylander Lundström finns att läsa här


Prenumerera på nya blogginlägg

001 #Blogg100 – full fart framåt…

Denna blogg, som jag hade ( och har) så många ingångar till som pedagogiskt verktyg och som inspirationskälla, för mig själv och förhoppningsvis andra, har haft en lååång startsträcka. Hösten 2016 har bjudit på nya spännande utmaningar och upplevelser vilket gjort att det är först nu, när Fredrik Wass drar igång #Blogg100 igen, som jag inspireras och hoppas finna fokus för ”Modigamagiskamakers”. Denna omgång har #Blogg100 för första gången ett tema, vi skriver med det fria ordet i tankarna, idag viktigare än någonsin.

Bloggandet är inte nytt, tillsammans med elever har det genom åren skapats flera bloggar i Webbstjärnan utifrån perspektivet att lyfta digital kompetens. I slöjd/skapande – #Slugt.se, för skolbibliotek – #bokOMSlaget, i tekniktävlingen – #OnsalaMontessoriskolan01.se och #Thefutures.se, om makerkultur – #OMSMakerskola.se.
Modet att uttrycka sig och erfarenhet av hur är något som genomsyrar all verksamhet i skolan och något unga måste ha möjlighet att träna/lära i skarpt läge. Att agera, att inte vänta tills man ”kan allt” innan man börjar, tror jag är viktigt och att modella det egna lärandet för och tillsammans med andra. En av mina egna svårigheter när det gäller att kommunicera på olika sätt offentligt, är känslan av obehag inför att vem som helst kan läsa….. med allt vad det innebär av ev ris och ros. Men, det får man ta, och bemöta med nyfikenhet och respekt.

Bloggen Mod-tillit-passion har hängt med länge i olika skepnader, den har varit med tidigare i blogg100 och är med på ett hörn även nu….. Hoppas kunna få igång den också och att tanken med två olika fokus ska göra det lättare för mig att hantera mina olika ”passioner” 🙂 för lärande och livet.

Om 100 dagar hoppas jag ha skapat en modell för en #Bloggbok utifrån erfarenhet om lärande genom estetiska lärprocesser, design thinking, ämnessamverkan, värdeskapande lärande och makerkultur! Det är mitt mål.


Bloggen är skapad med Webbstjärnans tjänst Webbpedagog


Prenumerera på nya blogginlägg